Przemysł i Produkcja

Utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV.

Utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV.

Utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV to obecnie bardzo popularne rozwiązanie w wielu procesach produkcyjnych. Jest to technologia wykorzystywana bardzo powszechnie w produkcji elektronicznej oraz elektrotechnicznej. Bardzo często, utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV, jest także wykorzystywane w produkcji sprzętu medycznego oraz optycznego. Można więc powiedzieć, iż technologia ta, charakteryzuje się bardzo szerokim spektrum zastosowania.

Jakie korzyści niesie za sobą utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV?

Oczywiście, technologia ta znajduje tak szerokie zastosowanie przede wszystkim ze względu na fakt, iż zapewnia stosunkowo spore korzyści. Poprzez utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV, możemy osiągnąć konkretne korzyści w przedsiębiorstwie. Do najważniejszych zalet stosowania tej technologii będziemy zaliczać:

  • Krótki czas utwardzania spoiny – w wielu przypadkach, możliwe jest pełne utwardzenie połączone z osiągnięciem pełni właściwości fizykochemicznych nawet w czasie kilkunastu sekund. Warto dodać, iż czas standardowego utwardzania spoin klejowych wynosi zazwyczaj kilka godzin.
  • Niski koszt jednostkowy – wykonanie i utwardzenie jednej spoiny jest bardzo przystępne cenowo. Technologia nie potrzebuje dużych ilości energii, tym bardziej, iż czas utwardzania spoiny, a więc jej naświetlania promieniowaniem UV jest tak krótki.
  • Dobre właściwości fizykochemiczne – gotowa, w pełni utwardzona spoina, w niczym nie ustępuje pod względem właściwości, spoinom utwardzanym w standardowych warunkach.
  • Proste przygotowanie klejenia – w zasadzie przygotowanie spoiny jest bardzo podobne do przygotowania jej do klasycznego utwardzania.
  • Długi czas żywotności kleju – zanim konieczne będzie utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV, mamy około 60 minut czasu na dowolne manipulowanie klejonym ze sobą elementami. Pozwala to na precyzyjne ich ułożenie względem siebie. Możliwe jest także przygotowanie większej liczby spoin do utwardzenia ich jednocześnie w dużym piecu UV.

Wdrożenie technologii na produkcji.

Bardzo ważną kwestią jest także to, iż systemy typu UV do utwardzania spoin klejowych, są w pełni skalowalne. Dzięki temu, możliwe jest dopasowanie odpowiedniego urządzenia do utwardzania do warunków każdej niemal linii produkcyjnej. Co ważne, utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV, możliwe jest także do przeprowadzenia ręcznie. Dostępne są bowiem nowoczesne, ręczne, nieduże promienniki UV. Jest to więc technologia o wielkich możliwościach skalowania w zależności od potrzeb danej sytuacji.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż utwardzanie spoin klejowych promieniowaniem UV to technologia przyszłości, która już stała się bardzo popularnym rozwiązaniem w wielu branżach. Warto więc podkreślać jej zalety i korzyści płynące z jej zastosowania. Dzięki temu bowiem, tak dobre rozwiązania, o niskim zużyciu energii, co jest bardzo ważne obecnie, będą mogły trafić do jeszcze szerszego grona przedsiębiorstw.

Udostępnij

O autorze