Przemysł i Produkcja

Realizacja prac lakierniczych na wysokim poziomie.

Realizacja prac lakierniczych na wysokim poziomie.

Realizacja prac lakierniczych na wysokim poziomie jakościowym, wymaga od nas, przede wszystkim prawidłowego przygotowania warsztatu. Kluczową kwestią będzie tutaj zachowanie czystości atmosfery roboczej w warsztacie, bowiem jakiekolwiek, lotne zanieczyszczenia, będą wywierać negatywny wpływ na poziom jakości realizowanych prac. Musimy więc zadbać o odpowiednią filtrację, która pozwoli nam przechwytywać zarówno zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego, jak i te, powstające wewnątrz warsztatu. Sprawdźmy więc, jak sprawić, aby realizacja prac lakierniczych, mogła stać na maksymalnie wysokim poziomie.

Czego wymaga prawidłowa realizacja prac lakierniczych?

Aby realizacja prac lakierniczych mogła stać na najwyższym poziomie jakościowym, musimy, zgodnie z tym o czym już wspomnieliśmy, zainwestować w odpowiednie systemy filtracji powietrza. W pierwszej kolejności trzeba będzie zadbać o przechwytywanie zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego, a potem, dodatkowo tych, które powstają wewnątrz warsztatu.

Zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego.

Powietrze wtłaczane do pomieszczeń warsztatowych przez system wentylacji, jest dość zabrudzone, drobnymi cząstkami lotnymi. Ich przedostanie się do warsztatu, będzie zagrażać jakości realizacji prac lakierniczych, toteż musimy je skutecznie przechwycić. W tym celu, system wentylacji powinien być wyposażony w odpowiedniej jakości filtry, które skutecznie przechwycą wszystkie zanieczyszczenia. Dodatkowo, warto jednocześnie zainstalować także filtry na kanałach wylotowych, aby nie dopuścić do wydzielania szkodliwych substancji z warsztatu na zewnątrz.

Zanieczyszczenia pochodzenia wewnętrznego.

Poza przechwycenie wszystkich drobinek pyłu i kurzu z zewnątrz, musimy także zadbać o te, które powstają wewnątrz warsztatu. Tutaj zaś, wskutek erozji pojawia się bardzo dużo zanieczyszczeń. Beton, stal, drewno, wszystkie te materiały podlegają erozji i z czasem się kruszą. Następnie, zanieczyszczenia te są wzbijane w powietrze przez przemieszczających się pracowników i mogą trafić do strefy roboczej, gdzie nakładane są warstwy lakieru, a do tego nam dopuścić nie wolno. W tym celu musimy zastosować na przykład filtry sufitowe przeznaczone dla lakiernictwa. Będą one przechwytywać lotne zanieczyszczenia, wraz z mgiełką lakierniczą, aby te, nie miały możliwości opaść na świeżo nakładane warstwy lakieru. Tak samo powinniśmy zastosować dodatkowe filtry sufitowe oraz podłogowe.

Skąd wziąć niezbędne filtry.

Musimy także znaleźć odpowiednie dostawcę, który zagwarantuje nam regularne dostawy filtrów. Musimy bowiem pamiętać, iż realizacja prac lakierniczych jest procesem ciągłym, a co za tym idzie, filtry też trzeba będzie regularnie wymieniać. Z czasem przestają one bowiem pełnić swoją funkcję. Dobry dostawca filtrów warsztatowych dla warsztatów lakierniczych, bez trudu będzie w stanie zagwarantować nam regularne dostawy odpowiednich filtrów.

Dlaczego zanieczyszczenia lotne są tak wielkim zagrożeniem.

Tak jak już wspomnieliśmy, realizacja prac lakierniczych na wysokim poziomie, będzie wymagać utrzymania wysokiej czystości atmosfery roboczej. W tym przypadku, istotną kwestią jest to, iż unoszące się wewnątrz obiektu zanieczyszczenia, mogą opadać na świeżo nakładane warstwy lakieru, co będzie powodować niekorzystne konsekwencje. Przede wszystkim, wysychający lakier nie będzie idealnie gładki, ze względu na zanieczyszczenia znajdujące się na jego powierzchni. Będą one także osłabiać jego strukturę, skutkiem czego będzie mniej odporny na działanie czynników zewnętrznych. Pod wpływem na przykład silnej ekspozycji na promienie słoneczne, może dochodzić do jego złuszczania się.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż realizacja prac lakierniczych na wysokim poziomie jakościowym, będzie wymagać przede wszystkim zadbania o czystość atmosfery wewnątrz warsztatu. Stosując w tym przypadku odpowiednie filtry do przechwytywania zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego oraz wewnętrznego, możemy osiągnąć bardzo dobre warunki do nakładania lakieru. Efekty pracy będą bardzo dobre, co oczywiście będzie świadczyć o renomie warsztatu.

Udostępnij

O autorze