Przemysł i Produkcja

Pomieszczenie akumulatorowni i jego przygotowanie.

Pomieszczenie akumulatorowni i jego przygotowanie.

Pomieszczenie akumulatorowni to jedno z ważniejszych pomieszczeń, w którym jednocześnie będziemy mieć do czynienia z największym zakresem zagrożeń. Ładowanie akumulatorów, przede wszystkim kwasowo ołowiowych, może bowiem doprowadzić do ulatniania się wodoru, a jest to przecież skrajnie niebezpieczny gaz. Sam w sobie jest szalenie łatwopalny, a w mieszance z powietrzem atmosferycznym staje się mieszanką silnie wybuchową. Dlatego tez, pomieszczenie akumulatorowni powinno być starannie przygotowane. W taki sposób aby zminimalizować wszystkie zagrożenia związane z ładowaniem baterii trakcyjnych.

Jak przygotować pomieszczenie akumulatorowni?

Warto tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na fakt, iż mówimy koniecznie o pomieszczeniu. Jest to szalenie istotne, bowiem jakiekolwiek próby ładowania akumulatorów bezpośrednio na hali produkcyjnej czy też magazynowej, jest proszeniem się o problemy. Tak więc musimy przed wszystkim wydzielić odpowiednie pomieszczenie, które zostanie wyposażone w niezbędne systemy i zabezpieczenia. Dzięki temu, ładowanie akumulatorów nie będzie stwarzać poważniejszych zagrożeń na obiektach produkcyjnych oraz magazynowych.

Najważniejsze elementy wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni.

Aby pomieszczenie akumulatorowni gwarantowało bezpieczne warunki do ładowania baterii trakcyjnych, powinno być wyposażone w odpowiednie systemy zabezpieczeń i wykonane według pewnych standardów.

Wykonanie pomieszczenia akumulatorowni

Musimy zwrócić uwagę na doprowadzenie niezbędnych instalacji czyli instalacji elektrycznej, oraz dopływu zimnej wody. Ściany i podłogi powinny być pokryte materiałem kwasoodpornym – sprawdzą się płytki z odpowiednim atestem. Oświetlenie powinno nowoczesne i gwarantować brak jakiegokolwiek iskrzenia.

Niezbędne systemy ubezpieczenia

Obecnie, akumulatorownie powinny być wyposażone w centralę alarmową, która będzie regulować pracę mechaniki całego pomieszczenia. W składa całego systemy muszą wchodzić następujące elementy:

  • Centrala alarmowa – sterująca całością systemów bezpieczeństwa
  • Czujniki wodoru – podłączone do centrali alarmowej
  • Instalacja elektryczna – podłączona do centrali aby w razie alarmu móc odłączyć zasilanie od prostowników.
  • Wentylacja mechaniczna – zapewniająca odpowiednią wymianę powietrza, oraz uruchamiana na 100% awaryjnie, w razie wychwycenia nadmiernego stężenia wodoru wewnątrz pomieszczenia akumulatorowni.
  • Systemy sygnalizacji wizualnej i akustycznej – aby możliwe było poinformowanie pracowników znajdujących się na obiekcie o wykryciu zagrożenia. Dzięki temu będą mogli się oni ewakuować, a personel odpowiedzialny za usuwanie awarii będzie mógł przystąpić do pracy.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż każde pomieszczenie akumulatorowni, trzeba w pierwszej kolejności prawidłowo zaprojektować i przygotować do ładowania akumulatorów. Pozwoli to na wdrożenie wszystkich, najważniejszych systemów zabezpieczeń, które zagwarantują minimalizację poziomu zagrożenia na obiekcie. Jeśli wszystkie systemy będą działać prawidłowo, to nigdy nie dojdzie do jakiejkolwiek tragedii przy ładowaniu akumulatorów. Co prawda mogą się zdarzać awarie, ale dzięki odpowiednim systemom w jakie jest wyposażone pomieszczenie akumulatorowni, możliwe jest diametralne ograniczenie ryzyka, iż awaria doprowadzi do utraty zdrowia lub życia przez pracowników.

Udostępnij

O autorze