Przemysł i Produkcja

Pomieszczenie akumulatorowni i jego prawidłowe wykonanie.

Pomieszczenie akumulatorowni i jego prawidłowe wykonanie.

Pomieszczenie akumulatorowni to jedno z ważniejszych pomieszczeń na wielu obiektach produkcyjnych oraz magazynowych. W tym pomieszczeniu realizowany jest proces ładowania baterii trakcyjnych do wszelkiego rodzaju, eksploatowanych na obiekcie, elektrycznych wózków jezdniowych. Należy jednakże zdawać sobie sprawę z występujących w tym procesie zagrożeń. Poza tym, trzeba też umiejętnie je neutralizować. Dlatego też, pomieszczenie akumulatorowni powinno być wykonane zgodnie z pewnymi standardami w zakresie bezpieczeństwa ładowania akumulatorów.

Jak powinno być wykonane pomieszczenie akumulatorowni?

Przede wszystkim, pomieszczenie akumulatorowni, musi być odrębnym pomieszczeniem, w pełni odizolowanym od otoczenia. Wynika to z pojawiających się w toku ładowania akumulatorów zagrożeń. Największym zagrożeniem jest zaś ulatnianie się wodoru, do którego może dochodzić w wyniku awarii procesu ładowania. W takim przypadku stuprocentowa szczelność, gwarantuje zablokowanie możliwości ulatniania się wodoru do otoczenia, czyli do hali produkcyjnej bądź też magazynowej. A trzeba pamiętać, iż wodór jest gazem niebezpiecznym, silnie łatwopalnym a łącząc się z powietrzem, tworzy mieszanki skrajnie wręcz wybuchowe. Dlatego też odizolowanie pomieszczenia akumulatorowni, podnosi znacznie poziom bezpieczeństwa na całym obiekcie.

Wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni.

Musimy także zdać sobie sprawę, iż proces ładowania akumulatorów, wymagać będzie odpowiednie wyposażenia pomieszczenia akumulatorowni. Chodzi tutaj o odpowiednie systemy bezpieczeństwa i wyposażenie, gwarantujące neutralizację pojawiających się zagrożeń. Dlatego też, pomieszczenie akumulatorowni, powinno być wyposażone w następujące elementy:

  • Centrala alarmowa – zapewniająca sprawne zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa w pomieszczeniu. Będzie ona monitorować poziom zagrożeń, a w razie ich wystąpienia podejmowania działania zaradcze i uruchamiać wizualne i dźwiękowe systemy sygnalizacji zagrożenia. Dzięki temu, pracownicy znajdujący się na obiekcie, będą świadomi zagrożenia i będą mogli się ewakuować.
  • Czujnik wodoru – dzięki nim możliwa będzie skuteczne detekcja wodoru w akumulatorowniach. Czujniki przekazują informacje o stężeniu wodoru w pomieszczeniu do centrali alarmowej, która na podstawie ich odczytów, podejmuje stosowne działania.
  • System wentylacji mechanicznej – który zapewni możliwość wymiany powietrza z otoczeniem, co jest niezbędne w razie pojawienia się zagrożenia wybuchu wodoru.

Podsumowanie.

Trzeba więc zdać sobie sprawę, iż prawidłowo wyposażone pomieszczenie akumulatorowni będzie wymagać poniesienia stosunkowo sporych kosztów. Są to jednak wydatki, a w zasadzie inwestycje w bezpieczeństwo. Dzięki temu, unikniemy wielu poważnych zagrożeń, zarówno dla zdrowia i życia pracowników, jak również dla mienia firmowego. Można więc powiedzieć, iż są to wydatki w stu procentach uzasadnione.

Udostępnij

O autorze