Materiały budowlane

Geowłóknina we współczesnym budownictwie

Geowłóknina we współczesnym budownictwie

Geowłóknina to jeden z bardziej nowoczesnych materiałów budowlanych, wykorzystywanych obecnie na większości placów budowy. Dotyczy zarówno budowy domów jednorodzinnych, gdzie powszechna staje się w użyciu geowłóknina typu TS, jak i dużych placów budowy. Praktycznie każda większa inwestycja budowlana, związana z budową nowych dróg, autostrad, mostów, tuneli, ale także wałów przeciwpowodziowych, czy też nawet składowisk odpadów, wykorzystuje materiały takie, jak właśnie geowłóknina. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej temu materiałowi geosyntetycznemu i jego zastosowaniu w budownictwie.

Rodzaje geowłókniny oraz ich zastosowanie.

Na rynku znajdziemy stosunkowo rodzajów geowłókniny. Jest to materiał tak powszechnie użytkowany, iż producenci już dawno wyszli naprzeciw potrzebom inwestorów, modyfikując geowłókniny tak, aby spełniały ich wszystkie oczekiwania. Dzięki temu, do każdej inwestycji, znajdzie się odpowiednia geowłóknina, spełniająca konkretne zadania.

Geowłókniny typu TS.

geowłóknina typu TSJest to geowłóknina zdecydowanie najbardziej popularna w przypadku budowy domów jednorodzinnych. Znajduje szeroki zastosowanie przy wykańczaniu obejścia domu, oraz w ogrodach. Wykonana z włókien ciągłych polipropylenowych, połączonych ze sobą w procesie igłowania. Dodatkowo jest częściowo odporna na działanie promieniowania UV. Wykorzystywana do budowy systemów drenażowych, przy podjazdach brukowanych i tarasach. Stosuje się ją także do zabezpieczania folii basenowej przy konstrukcji basenów oraz oczek wodnych.

Geowłókniny typu P.

Jest to geowłóknina ochronna, wytwarzana z mechanicznie wzmacnianych włókien ciągłych polipropylenowych. Są one także stabilizowane przeciwko działaniu promieniowaniu UV. Wykorzystywane przede wszystkim jako ochrona geomembran, ze względu na swoje parametry techniczne. Zapewnia wysoki poziom wytrzymałości chemicznej oraz biologicznej.

Geowłókniny typu F.

To geowłóknina filtracyjna, wytwarzana z dwóch warstw geowłókniny z wzmacnianych mechanicznie włókien ciągłych polipropylenowych. W tym przypadku, jedna z warstw służy jako filtr, a duga jest jego warstwą ochronną. Wykorzystywana jest głównie przy zabezpieczaniu brzegów rzek, w pracach związanych z odzyskiwaniem lądu, przy ochronie wybrzeży. Stosujemy ją także przy budowie wałów przeciwpowodziowych oraz przy budowie sztucznych zbiorników wodnych.

Geowłókniny typu PES.

To płaska geowłóknina, która wytwarza się z włókien poliestrowych. Są one ze sobą połączone poprzez ich igłowanie, przeszywanie, bądź też kalandrowanie. Ich najczęstszym zakresem zastosowania jest budowa systemów drenażowych. Pełnią jednakże również inne funkcje. Zapewniają skuteczną filtrację przepływających wód, pozwalają na separację różnych warstw gruntu. Są także stosowane do ochrony geomembran.

Geowłókniny typu PGM 14.

geowlokniny pmg 14To z kolei geowłóknina wykorzystywana przede wszystkim przy pracach naprawczych warstwy bitumicznej na drogach i autostradach. Jej zastosowanie w tym przypadku pozwala na znaczną redukcję naprężeń, dzięki czemu warstwa bitumiczna po naprawie, dłużej zachowuje dobre właściwości jezdne. Ponadto, pozwala na uszczelnienie warstwy jezdni, co zapewnia ochronę podbudowy przed przesiąkaniem do niej wody pochodzącej z opadów atmosferycznych.

Geowłókniny typu DREFON ST.

Jest to geowłóknina produkcji włoskiej, wytwarzana z ciętych włókien polipropylenowych i poliestrowych. Są one dodatkowo stabilizowane przeciwko działaniu promieniowania UV. Charakteryzuje się przede wszystkim wysokim poziome wytrzymałości na rozciąganie i przebicie. Wykorzystywana przy budowie drenażu, jak również do separacji ochrony czy też wzmocnienia warstw gruntu, oraz podbudowy kamiennej.

Dobór odpowiedniej geowłókniny.

Prawidłowy dobór odpowiedniego rodzaju geowłókniny do konkretnej realizacji, jest kwestią wymagającą odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Musimy precyzyjnie określi potrzeby w danej realizacji, a następnie dobrać taki materiał, który będzie te potrzeby skutecznie realizować. Przy odpowiednio dobranej geowłókninie, możliwe będzie osiągnięcie zwiększonego poziomu trwałości realizowanej inwestycji. Stanie się ona o wiele bardziej odporna na przyszłe obciążenia eksploatacyjne. Oczywiście geowłóknina będzie wymagać poniesienie nieco większych kosztów całej inwestycji. Z drugiej jednak strony przyczyni się do znacznych oszczędności. Jest to więc materiał, jak najbardziej dobry jakościowo i warty jego zastosowania.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż tego typu materiały budowlane, jak właśnie geowłókniny, będą coraz częściej wykorzystywane na wielu placach budowy. Trzeba jedynie pamiętać o tym, aby prawidłowo dobierać rodzaj zastosowanej geowłókniny do konkretnych potrzeb. W każdym przypadku, będziemy bowiem mieć do czynienia z zupełnie różnymi wymaganiami inwestycyjnymi, a to sprawia, iż musimy uważnie dobierać materiały. Tak, aby w przyszłości nie sprawiały one problemu, a raczej przyczyniały się do podniesienia trwałości i odporności na uszkodzenia, czy też obciążenia eksploatacyjna. Geowłóknina z całą pewnością jest dobrym materiałem geosyntetycznym, który warto wykorzystać w celu podniesienia jakości realizowanych prac inwestycyjnych.

Udostępnij

O autorze